1
Bạn cần hỗ trợ?
//Bình Hàn Quốc

Thương hiệu: YONGCHEON cao cấp Hàn Quốc

👉 BÌNH HÀN QUỐC CÓ VÒI ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC DƯỚI 2LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC 2-5LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC 5-10LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC 10-20LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC 20-30LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC 30-50LÍT ➡️ Bấm xem tại đây
👉 BÌNH HÀN QUỐC TRÊN 50LÍT ➡️ Bấm xem tại đây

tangkem

Khi khách hàng yêu cầu dây treo sâm chúng tôi sẽ tặng kèm khi mua bình

Bán buôn bán lẻ các mẫu bình Hàn Quốc ngâm rượu sâm, đinh lăng, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo…Đa dạng mẫu mã bình sâm bình trụ với hơn 160 mẫu bình thủy tinh Hàn Quốc. Cam kết nhập khẩu 100% tại Hàn Quốc, cam kết sản phẩm trên trang đúng với sản phẩm khi giao tới tay khách hàng giá tốt nhất thị trường. Chúng tôi là đại lý ủy quyền của công ty YONGCHEON Hàn Quốc tại Việt Nam.

1 Mẫu bình trụ YONGCHEON Hàn Quốc

Dưới đây là bảng giá bình Hàn Quốc từ bình đắt tiền đến bình vừa tiền

 • Bình trụ 73l: 7.900.000 VNĐ ( Mã 1. Cao 80 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm, chu vi bình 113 cm)
 • Bình 63l: 6.400.000 VNĐ ( Mã 25. Cao 93 cm, rộng 30,7 cm, miệng 28,5 cm, chu vi 94 cm)
 • Bình 56l: 6.300.000 VNĐ ( Mã 29. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm, chu vi bình 113 cm)
 • Bình 43l: 4.650.000 VNĐ ( Mã 27. Cao 54 cm, rộng 36 cm, miệng 34,5 cm, chu vi bình 113 cm)
 • Bình 27,5l: 4.050.000 VNĐ ( Mã 28. Cao 47 cm, rộng 30.7 cm, miệng 28,5 cm, chu vi 94 cm)
 • Bình 44,5l: 3.550.000 VNĐ ( Mã 19. Cao 100 cm, rộng 24,2 cm, miệng 23,2 cm, chu vi 79 cm)
 • Bình 38l: 2.750.000 VNĐ (  Mã 18. Cao 81,5 cm, rộng 24,2 cm, miệng 23,2 cm, chu vi 79 cm)
 • Bình 30l: 2.150.000 VNĐ ( Mã 23. Cao 130,5 cm, rộng 18,3 cm, miệng 16,3 cm, chu vi 57 cm)
 • Bình 25,3l: 2.400.000 VNĐ ( Mã 17. Cao 58 cm, rộng 25,3 cm, miệng 23,2 cm, chu vi 79 cm)
 • Bình 24l: 2.500.000 VNĐ ( Mã 123. Cao 57 cm, rộng 26,4 cm, miệng 23,2 cm, chu vi 83 cm )
 • Bình 21l: 1.950.000 VNĐ ( Mã 83. Cao 49,5 cm, rộng 26,1 cm, miệng 23,2 cm, chu vi 83 cm)
 • Bình 25l: 1.650.000 VNĐ  ( Mã 22. Cao 110,5 cm, rộng 18,3 cm, miệng 16,3 cm, chu vi 57 cm)
 • Bình 17l: 1.400.000 VNĐ ( Mã 139. Cao 63 cm, rộng 20,4 cm, miệng 18,2 cm, chu vi 63 cm)
 • Bình 16,5l: 1.300.000 VNĐ ( Mã 24. Cao 110,5 cm, rộng 14,3 cm, miệng 12,5 cm, chu vi 44 cm)
 • Bình 20l: 1.350.000 VNĐ ( Mã 20. Cao 82 cm, rộng 18,5cm, miệng 16,3 cm, chu vi 57 cm)
 • Bình 16l: 1.250.000 VNĐ ( Mã 21. Cao 70 cm, rộng 18,3 cm, miệng 16,3 cm, chu vi 57 cm)
 • Bình 15l: 1.600.000 VNĐ ( Mã 113. Cao 37,5cm, rộng 25,8cm, miệng 23,2 cm, chu vi 78 cm)
 • Bình 13l: 1.230.000 VNĐ ( Mã 138. Cao 47 cm, rộng 20,4 cm , miệng 18,2 cm, chu vi 63 cm)
 • Bình 11l: 1.100.000 VNĐ ( Mã 137. Cao 41 cm, rộng 20,4 cm, miệng 18,2 cm, chu vi 63 cm)
 • Bình 12l: 900.000 VNĐ ( Mã 42. Cao 85 cm, rộng 15 cm, miệng 11,8 cm, chu vi 47 cm)
 • Bình 9,5l: 880.000 VNĐ ( Mã 81. Cao 101 cm, rộng 12,1 cm, miệng 11 cm, chu vi 38 cm)
 • Bình 11l: 880.000 VNĐ ( Mã 44. Cao 76,5 cm, rộng 15,3 cm, miệng 11,8 cm, chu vi 47 cm)
 • Bình 8,5l: 750.000 VNĐ ( Mã 43. Cao 61cm, rộng 15,1 cm, miệng 11,8 cm, chu vi 47 cm)
 • Bình 7,5l: 730.000 VNĐ ( Mã 82. Cao 80 cm, rộng 12,1 cm, miệng 11 cm, chu vi 38 cm)
 • Bình 6,5l: 660.000 VNĐ ( Mã 45. Cao 89,5 cm, rộng 11 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 35 cm)
 • Bình 6,5l: 630.000 VNĐ ( Mã 97. Cao 51 cm, rộng 14,5 cm,  miệng 11,8 cm, chu vi 46 cm)
 • Bình 6l: 600.000 VNĐ ( Mã 14. Cao 76 cm, rộng 11 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 35 cm )
 • Bình 5,5l: 520.000 VNĐ ( Mã 56. Cao 41cm, rộng 15 cm, miệng 11,8 cm, chu vi 47 cm )
 • Bình 4,5l: 470.000 VNĐ ( Mã 46. Cao 61 cm, rộng 11 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 35 cm )
 • Bình 4l: 450.000 VNĐ ( Mã 87. Cao 34 cm, rộng 14,5 cm, miệng 11,8 cm )
 • Bình 4l: 430.000 VNĐ ( Mã 47. Cao 66,5 cm, rộng 9,9 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 46 cm)
 • Bình 2,5l: 410.000 VNĐ ( Mã 88. Cao 30 cm, rộng 12,1 cm, miệng 10,1 cm, chu vi 38 cm)
 • Bình 4l: 400.000 VNĐ ( Mã 34. Cao 61 cm, rộng 10,5 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 32 cm)
 • Bình 3l: 390.000 VNĐ ( Mã 119. Cao 68 cm, rộng 8,9 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 28 cm)
 • Bình 3l 390.000 VNĐ ( Mã 48. Cao 56cm, rộng 10 cm , miệng 8,5 cm, chu vi 31 cm )
 • Bình 4l: 380.000 VNĐ ( Mã 143. Cao 82,5 cm, rộng 9,1 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 28 cm)
 • Bình 1,5l: 260.000 VNĐ ( Mã 61. Cao 37,5 cm, rộng 7,6 cm, miệng 5,9 cm, chu vi 24 cm)
 • Bình 1,7l: 280.000 VNĐ ( Mã 65. Cao 45 cm, rộng 7,5 cm, miệng 5,9 cm, chu vi 23 cm)
 • Bình 2,5l: 320.000 VNĐ ( Mã 21. Cao 46 cm, rộng 9,9 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 31 cm)
 • Bình 1,9l: 310.000 VNĐ ( Mã 70. Cao 51 cm, rộng 7,6 cm, miệng 5,9 cm, chu vi 24 cm)
 • Bình 2l: 300.000 VNĐ ( Mã 22. Cao 36,5 cm, rộng 9,9 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 31 cm )
 • Bình 2,5l: 340.000 VNĐ ( Mã 35. Cao 56 cm, rộng 9,1 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 28 cm)
 • Bình 2,4l: 320.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 36,5 cm, rộng 10,8 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 32 cm)
 • Bình 1,4l: 280.000 VNĐ ( Mã 77. Cao 36 cm, rộng 8 cm, miệng 5,9 cm, chu vi 25 cm)
 • Bình 0,8l: 265.000 VNĐ ( Mã 76. Cao 33 cm, rộng 7,2 cm, miệng 5 cm, chu vi 22 cm)
 • Bình 2l: 300.000 VNĐ ( Mã 36. Cao 45 cm, rộng 8,9 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 28 cm)
 • Bình 1,2l: 285.000 VNĐ ( Mã 111. Cao 51 cm, rộng 6,7 cm, miệng 5 cm, chu vi 21 cm)
 • Bình 1,8l: 280.000 VNĐ ( Mã 37. Cao 39 cm, rộng 9,1 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 29 cm)
 • Bình 1l: 260.000 VNĐ ( Mã 86. Cao 40 cm, rộng 7 cm, miệng 5 cm, chu vi 21 cm)
 • Bình 0,9l: 260.000 VNĐ ( Mã 112. Cao 41 cm, rộng 6,7 cm, miệng 5 cm, chu vi 21 cm)
 • Bình 1l: 240.000 VNĐ ( Mã 69. Cao 31 cm, rộng 7,6 cm, miệng 5,9 cm, chu vi 22 cm )

Button hàn quốc

2 Mẫu bình ngâm rượu sâm Hàn Quốc YONGCHEON

Dưới đây là bảng giá bình sâm Hàn Quốc từ bình đắt tiền đến bình vừa tiền

 • Giá bình ngâm rượu sâm 41l: 3.350.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 90 cm, chiều rộng lớn nhất 34,7 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 109 cm)
 • Bình 30l: 2.500.000 VNĐ ( Mã 2. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 113 cm )
 • Bình 25l: 2.250.000 VNĐ ( Mã 3. Cao 67 cm, rộng 35 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 110)
 • Bình 22l: 2.050.000 VNĐ ( Mã 4. Cao 61 cm, rộng 31 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 98)
 • Bình 18l: 1.800.000 VNĐ ( Mã 5. Cao 57 cm, rộng 30 cm, miệng 19,5 cm, chu vi 94)
 • Bình 16l: 1.550.000 VNĐ ( Mã 125. Cao 47 cm, rộng 27,4 cm, miệng 12 cm , chu vi 86)
 • Bình 20l: 1.350.000 VNĐ ( Mã 20L TÁO. Cao 43 cm, rộng 34,7 cm, miệng 20 cm, chu vi 113)
 • Bình 19l: 1.400.000 VNĐ ( Mã 79. Cao 41 cm, rộng 31,4 cm, miệng 24,7 cm, chu vi 99 )
 • Bình 18l: 1.280.000 VNĐ ( Mã 18L TÁO. Cao 51 cm, rộng 32,8 cm, miệng 17,5 cm, chu vi 100)
 • Bình 13l: 1.200.000 VNĐ ( Mã 6. Cao 54 cm, rộng 25,5 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 78)
 • Bình 15l: 1.180.000 VNĐ ( Mã 15L TÁO. Cao 40 cm, rộng 32,5 cm, miệng 17,5 cm , chu vi 99)
 • Bình 20l: 1.250.000 VNĐ ( Mã 106. Cao 40 cm, rộng 31,5 cm, miệng 16,5 cm , chu vi 98)
 • Bình 10,5l: 1.050.000 VNĐ (  Mã 7. Cao 47 cm, rộng 23,1 cm, miệng 12 cm, chu vi 72)
 • Bình 11,5l: 1.050.000 VNĐ (  Mã 68. Cao 92,5 cm, rộng 20,2 cm, miệng 11,9 cm, chu vi 62)
 • Bình 12l: 1.050.000 VNĐ ( Mã 12L TÁO. Cao 37 cm, rộng 28,7 cm, miệng 17,5 cm, chu vi 90)
 • Bình 8,5l: 1.000.000 VNĐ ( Mã 8. Cao 45 cm, rộng 21,5 cm, miệng 12 cm, chu vi 67)
 • Bình 15l: 950.000 VNĐ ( Mã 14. Cao 59,5 cm, rộng 24,8 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 77)
 • Bình 13l: 930.000 VNĐ ( Mã 15. Cao 57 cm, rộng 25,8 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 79)
 • Bình 13l: 930.000 VNĐ ( Mã 16. Cao 58 cm, rộng 24,5 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 77)
 • Bình 14l: 950.000 VNĐ ( Mã 9. Cao 45 cm, rộng 20,1 cm, miệng 12 cm, chu vi 62)
 • Bình 18l: 980.000 VNĐ ( Mã 105. Cao 37 cm, rộng 31,5 cm, miệng 16 cm, chu vi 99)
 • Bình 8,5l: 900.000 VNĐ ( Mã 124. Cao 38,5 cm, rộng 21,7 cm, miệng 10 cm, chu vi 66)
 • Bình 10l: 950.000 VNĐ ( Mã 10L TÁO. Cao 35 cm, rộng 27,2 cm, miệng 17,5 cm, chu vi 85)
 • Bình 10l: 900.000 VNĐ ( Mã 10. Cao 60 cm, rộng 17,8 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 56)
 • Bình 7l: 880.000 VNĐ ( Mã 12. Cao 55 cm, rộng 28,5 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 89)
 • Bình 7l: 860.000 VNĐ ( Mã 11. Cao 50 cm, rộng 17,8 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 56)
 • Bình 15l: 880.000 VNĐ ( Mã 104. Cao 36 cm, rộng 29,6 cm, miệng 15 cm, chu vi 93)
 • Bình 12l: 800.000 VNĐ ( Mã 9. Cao 63,5 cm, rộng 20,1 cm, miệng 11,9 cm, chu vi , chu vi 63)
 • Bình 6l: 800.000 VNĐ ( Mã 13. Cao 48,5 cm, rộng 18,2 cm, miệng 13,5 cm, chu vi 56)
 • Bình 8l: 800.000 VNĐ ( Mã 8L TÁO. Cao 33,5 cm, rộng 26 cm, miệng 15 cm, chu vi 81)
 • Bình 9l: 750.000 VNĐ ( Mã 10. Cao 51,5 cm, rộng 18,1 cm, miệng 11,9 cm, chu vi 56)
 • Bình 8,5l: 790.000 VNĐ ( Mã 80. Cao 40 cm, rộng 22,9 cm, miệng 13 cm, chu vi 72)
 • Bình 12l: 750.000 VNĐ ( Mã 103. Cao 34 cm, rộng 27,1 cm, miệng 15 cm, chu vi 85)
 • Bình 10l: 660.000 VNĐ ( Mã 102. Cao 33 cm, rộng 25,6 cm, miệng 14 cm, chu vi 79)
 • Bình 7l: 730.000 VNĐ ( Mã 13. Cao 47 cm, rộng 20,1 cm, miệng 11,9 cm, chu vi 63)
 • Bình 8l: 630.000 VNĐ ( Mã 101. Cao 32 cm, rộng 23,9 cm, miệng 14 cm, chu vi 75)
 • Bình 6,5l: 530.000 VNĐ ( Mã 25. Cao 75 cm, rộng 16,4 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 50)
 • Bình 3,5l: 520.000 VNĐ ( Mã 116. Cao 61,5 cm, rộng 18,3 cm, miệng 8 cm, chu vi 56)
 • Bình 5l: 530.000 VNĐ ( Mã 40. Cao 41,5 cm, rộng 20,7 cm, miệng 8,2 cm, chu vi 66)
 • Bình 6l: 520.000 VNĐ ( Mã 6L TÁO. Cao 31,5 cm, rộng 23,6 cm, miệng 14 cm, chu vi )
 • Bình 4l: 500.000 VNĐ ( Mã 126. Cao 28,5 cm, rộng 17,5 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 75)
 • Bình 4,5l: 520.000 VNĐ ( Mã 114. Cao 56 cm, rộng 20,2 cm, miệng 7,5 cm, chu vi 63)
 • Bình 3,5l: 540.000 VNĐ ( Mã 148. Cao 44,5 cm, rộng 18 cm, miệng 10 cm, chu vi 56)
 • Bình 5l: 470.000 VNĐ ( Mã 24. Cao 61 cm, rộng 15,3 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 47)
 • Bình 5l: 440.000 VNĐ ( Mã 71. Cao 46 cm, rộng 15,3 cm, miệng 9,5 cm, chu vi 47)
 • Bình 6l: 470.000 VNĐ ( Mã 100. Cao 28 cm, rộng 21,5 cm, miệng 12,5 cm, chu vi 67)
 • Bình 3,2l: 520.000 VNĐ ( Mã 147. Cao 53,5 cm, rộng 15,5 cm, miệng 10 cm, chu vi 47)
 • Bình 3l: 480.000 VNĐ ( Mã 59L. Cao 21,5 cm, rộng 19,7 cm, miệng 11,9 cm, chu vi 63)
 • Bình 5,5l: 470.000 VNĐ ( Mã 89. Cao 52 cm, rộng 12,1 cm, miệng 9,6 cm, chu vi 38)
 • Bình 4l: 460.000 VNĐ ( Mã 4L TÁO. Cao 30 cm, rộng 20,9 cm, miệng 11 cm, chu vi 65)
 • Bình 4l: 460.000 VNĐ ( Mã 99. Cao 25 cm, rộng 19,4 cm, miệng 12,5 cm, chu vi 63)
 • Bình 3l: 460.000 VNĐ ( Mã 39. Cao 41 cm, rộng 15,9 cm, miệng 8,2 cm, chu vi 50)
 • Bình 4,5l: 450.000 VNĐ ( Mã 58. Cao 51 cm, rộng 18,3 cm, miệng 8,6 cm, chu vi 56)
 • Bình 3l: 460.000 VNĐ ( Mã 41. Cao 41 cm, rộng 16,2 cm, miệng 8,2 cm, chu vi 50)
 • Bình 4l: 460.000 VNĐ ( Mã 74. Cao 69 cm, rộng 15,8 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 49)
 • Bình 2,2l: 500.000 VNĐ ( Mã 149. Cao 44,5 cm, rộng 15,5 cm, miệng 8 cm, chu vi 49)
 • Bình 3,5l: 430.000 VNĐ ( Mã 90. Cao 44 cm, rộng 16,9 cm, miệng 8,6 cm, chu vi 51)
 • Bình 3l: 420.000 VNĐ ( Mã 57. Cao 43 cm, rộng 16,4 cm, miệng 8,6 cm, chu vi 50)
 • Bình 4,5l: 420.000 VNĐ ( Mã 17. Cao 42 cm, rộng 15,3 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 48)
 • Bình 4l: 430.000 VNĐ ( Mã 91. Cao 33,5 cm, rộng 17,2 cm, miệng 11 cm, chu vi 51)
 • Bình 3l: 420.000 VNĐ ( Mã 75. Cao 59 cm, rộng 12,1 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 38)
 • Bình 2,5l: 400.000 VNĐ ( Mã 120. Cao 50cm, miệng 7cm, chiều rộng 15,8cm, chu vi 48)
 • Bình 2,5l: 390.000 VNĐ ( Mã 121. Cao 46cm, miệng 7cm, chiều rộng 16,6cm, chu vi 50)
 • Bình 1,5l: 350.000 VNĐ ( Mã 122. Cao 43,5cm, miệng 6cm, chiều rộng 13,4cm, chu vi 41)
 • Bình 2,4l: 320.000 VNĐ ( Mã 63. Cao 37 cm, rộng 14,2 cm, miệng 9,5 cm, chu vi 44)
 • Bình 3l: 420.000 VNĐ ( Mã 3L TÁO. Cao 23 cm, rộng 18,8 cm, miệng 10 cm, chu vi 59)
 • Bình 3l: 380.000 VNĐ ( Mã 72. Cao 37,5 cm, rộng 13,9 cm, miệng 9 cm, chu vi 44)
 • Bình 2,5l: 420.000 VNĐ ( Mã 85L. Cao 22 cm, rộng 18,5 cm, miệng 9 cm, chu vi 56)
 • Bình 1,5l: 300.000 VNĐ ( Mã 60. Cao 36 cm, rộng 13,4 cm, miệng 6,7 cm, chu vi 43)
 • Bình 2l: 380.000 VNĐ ( Mã 84L. Cao 21 cm, rộng 17,2 cm, miệng 9 cm, chu vi 53)
 • Bình 3,4l: 390.000 VNĐ ( Mã 23. Cao 51 cm, rộng 14,2 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 44)
 • Bình 1,5l: 350.000 VNĐ ( Mã 117. Cao 43,5 cm, rộng 13,4 cm, miệng 6 cm, chu vi 42)
 • Bình 3,5l: 380.000 VNĐ ( Mã 18. Cao 35 cm, rộng 14,3 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 44)
 • Bình 3,5l: 370.000 VNĐ ( Mã 19. Cao 42 cm, rộng 13,1 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 41)
 • Bình 2,5l: 330.000 VNĐ ( Mã 20. Cao 35,5 cm, rộng 12,4 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 40)
 • Bình 2,3l: 320.000 VNĐ ( Mã 110. Cao 29 cm, rộng 17 cm, miệng 5 cm, chu vi 53)
 • Bình 1,8l: 280.000 VNĐ ( Mã 64. Cao 35 cm, rộng 14 cm, miệng 9 cm, chu vi 44)
 • Bình 2,5l: 330.000 VNĐ ( Mã 27. Cao 40 cm, rộng 14 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 44)
 • Bình 1l: 300.000 VNĐ ( Mã 140. Cao 32 cm, rộng 10,7 cm, miệng 3 cm, chu vi 33,5)
 • Bình 1,5l: 300.000 VNĐ ( Mã 95L. Cao 18 cm, rộng 15 cm, miệng 7 cm, chu vi 47)
 • Bình 1,1l: 280.000 VNĐ ( Mã 94L. Cao 16 cm, rộng 14 cm, miệng 7 cm, chu vi 44)
 • Bình 0,9l: 260.000 VNĐ ( Mã 93L. Cao 15 cm, rộng 12,4 cm, miệng 7 cm, chu vi 37)
 • Bình 2l: 320.000 VNĐ ( Mã 33. Cao 37 cm, rộng 11,8 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 36,5)
 • Bình 1l: 270.000 VNĐ ( Mã 78. Cao 32 cm, rộng 11,3 cm, miệng 5,2 cm, chu vi 36)
 • Bình 1,2l: 300.000 VNĐ ( Mã 38. Cao 29 cm, rộng 11,8 cm, miệng 6,6 cm, chu vi 36,5)
 • Bình 2l: 280.000 VNĐ ( Mã 28. Cao 31,5 cm, rộng 14,3 cm, miệng 8,5 cm, chu vi 44)
 • Bình 0,8l: 260.000 VNĐ ( Mã 92. Cao 31,5 cm, rộng 10,5 cm, miệng 5,2 cm, chu vi )
 • Bình 1,5l: 240.000 VNĐ ( Mã 49L. Cao 20 cm, rộng 15 cm, miệng 8,1 cm, chu vi 47)
 • Bình 1l: 260.000 VNĐ ( Mã 108. Cao 32 cm, rộng 11 cm, miệng 5 cm, chu vi 35)
 • Bình 1l: 260.000 VNĐ ( Mã 66. Cao 32 cm, rộng 10,7 cm, miệng 3 cm, chu vi 33)
 • Bình 1,4l: 230.000 VNĐ (Mã 50. Cao 18cm – Miệng 8,1cm, Chiều rộng lớn nhất 14,3cm, chu vi 43
 • Bình 1,2l: 220.000 VNĐ (Mã 51. Cao 18cm – Miệng 7,4cm – Chiều rộng lớn nhất 14cm, chu vi 43
 • Bình 0,8l: 180.000 VNĐ (Mã 52. Cao 16cm – Miệng 7,4cm – Chiều rộng lớn nhất 13,4cm, chu vi 42
 • Bình 0,5l: 140.000 VNĐ (Mã 53. Cao 14cm – Miệng 5,9cm – Chiều rộng lớn nhất 11,5cm, chu vi 36
 • Bình 0,36l: 115.000 VNĐ (Mã 54. Cao 12cm – Miệng 5,9cm – Chiều rộng lớn nhất 9,9cm, chu vi 31
 • Bình 0,18l: 92.000 VNĐ (Mã 55. Cao 9,5cm – Miệng 4,1cm – Chiều rộng lớn nhất 8,3cm, chu vi 25
 • Bình 0,25l: 110.000 VNĐ (Mã 62. Cao 10cm – Miệng 4,7cm – Chiều rộng lớn nhất 9,2cm, chu vi 28
 • Bình 0,7l: 220.000 VNĐ(Mã 107.Cao 29 cm, rộng 9,9 cm, miệng 5 cm, chu vi 31)
 • Bình 0,6l: 180.000 VNĐ (Mã 29. Cao 29 cm, rộng 9,6 cm, miệng 3,9 cm, chu vi 30)
 • Bình 0,5l: 180.000 VNĐ (Mã 30. Cao 26 cm, rộng 9,1 cm, miệng 3,9 cm, chu vi 29 )
 • Bình 0,8l: 180.000 VNĐ (Mã 31. Cao 29 cm, rộng 8,8 cm, miệng 3,9 cm, chu vi 28)
 • Bình0,6l: 180.000VNĐ(Mã 32. Cao 26,5 cm, rộng 8,6 cm, miệng 3,9 cm, chu vi 27)

3 Mẫu bình thủy tinh Hàn Quốc ngâm rượu có vòi YONGCHEON

Như đã nói ở trên những mẫu bình có vòi hầu hết là các mẫu bình hình sâm những mã bình sâm Hàn Quốc sau đây là có vòi ( 26, 2, 3, 4, 5, 6, 68, 8 ,80, 109 ). Valve hay Van hoặc Vòi

 • Bình 41l: 3.550.000 VNĐ ( Mã 26. Cao 90 cm, rộng  34,7 cm, miệng 19,5 cm )
 • Bình 30l: 2.700.000 VNĐ ( Mã 2. Cao 70 cm, rộng 36 cm, miệng 19,5 cm )
 • Bình 25l: 2.550.000 VNĐ ( Mã 3. Cao 67 cm, rộng 35 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 22l: 2.250.000 VNĐ ( Mã 4. Cao 61 cm, rộng 31 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 18l: 2.050.000 VNĐ ( Mã 5. Cao 57 cm, rộng 30 cm, miệng 19,5 cm)
 • Bình 13l: 1.350.000 VNĐ ( Mã 6. Cao 54 cm, rộng 25,5 cm, miệng 13,5 cm)
 • Bình 10,5l: 1.200.000 VNĐ (  Mã 7. Cao 47 cm, rộng 23,1 cm, miệng 12 cm)
 • Bình 8,5l: 1.150.000 VNĐ ( Mã 8. Cao 45 cm, rộng 21,5 cm, miệng 12 cm)
 • Bình 8,5l: 970.000 VNĐ ( Mã 80. Cao 40 cm, rộng 22,9 cm, miệng 13 cm)
 • Bình 5,5l: 900.000 VNĐ ( Mã 109. Cao 37,5 cm, rộng 19 cm, miệng 11 cm)

Đồ thủy tinh

Buttin phú hòa
Hotline: 0968.671.700 – 0243.2001.510

bật lửa zippo chính hãng giá rẻ chất lượng nhất thị trường tại zippovn.com

DMCA.com Protection Status